• O wystawie
  • Galeria
  • Wernisaż
09-08-2013
10-08-2013

Festiwal Sztuki 3m. - materiał, medium, metafora

Ciało

 Festiwal Sztuki 3m. to projekt cykliczny, realizowany od ośmiu lat. W ramach projektu co roku odbywają się różnorodne wydarzenia artystyczne, wystawowe i edukacyjne, akcentujące materiał (tworzywo), z którego wykonywane jest dzieło sztuki. W tym roku festiwal gości w czterech miastach: Ostrołęce, Ciechanowie i Warszawie.

 Temat przewodni Festiwalu; Wszystkie działania festiwalu spaja jeden temat przewodni – materiał, czy też tworzywo artystyczne, co roku inne. W tym roku tematem festiwalu i punktem wyjścia dla artystycznych realizacji jest „Ciało”. Poprzednie edycje poświęcone były kolejno: Papier (2006), Metal (2007) Drzewo – Drewno (2008) Kamień (2009) Włókno (2010), Ziemia (2011), Woda (2012).

 Głównym organizatorem Festiwalu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ale nie byłoby Festiwalu bez naszych partnerów na Mazowszu, czyli instytucji kultury i miast–gospodarzy: Ostrołęki i Ciechanowa. Festiwal współorganizują więc w sumie trzy ośrodki miejskie; logistycznie i organizacyjnie jest to duże wyzwanie.

 Kuratorem i pomysłodawcą Festiwalu jest Leszek Sokoll. To on czuwa nad koncepcją merytoryczną i doborem artystów, proponuje temat przewodni kolejnych edycji, wyznacza kierunek działań artystycznych i edukacyjnych projektu, przeprowadza ustalenia z artystami na temat realizacji obiektów artystycznych dla potrzeb festiwalu.

Główne wydarzenia: Centralnym punktem każdej edycji Festiwalu Sztuki 3m. jest wystawa, która ukazuje wybrane artystyczne interpretacje tematu festiwalu. Dominuje sztuka współczesna – a więc instalacje, performance i prezentacje multimedialne. Oprócz wystawy w ramach festiwalu co roku odbywają się również happeningi, warsztaty i akcje artystyczne, organizowane także w przestrzeni publicznej i pomyślane jako działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona publiczności. Dodatkowo, od zeszłego roku, festiwalowi towarzyszy konkurs fotograficzny o takim samym temacie przewodnim co festiwal.

Tytuł festiwalu – Widz, podążając drogą przemiany tworzywa (materiału), dociera do dzieła sztuki poprzez proces jego powstawania. Idea ta jest sednem koncepcji festiwalu – podkreśla to także sam tytuł Festiwal Sztuki 3m. – materiał, medium, metafora. Na początku jest pospolity, powszechnie znany materiał, w tej edycji Ciało. Potem jest medium, następuje akcja, czyli proces przemiany materiału w dzieło sztuki z udziałem artysty. Na końcu jest metafora, czyli przekaz, efekt końcowy – często całkowicie różny od „punktu wyjścia”. To też moment na kreatywną refleksję i konfrontację własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem i powstałym dziełem.

Harmonogram festiwalu w Warszawie:

8 sierpnia, godz. 18 – wernisaż wystawy Festiwalowej w Galerii Elektor w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

8 sierpnia – 10 września – wystawa w Galerii Elektor w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki

22 sierpnia, godz. 18 – pokaz filmu Marina Abramović: artystka obecna wraz z prelekcją i dyskusją, którą poprowadzi Karol Szafraniec

29 sierpnia, godz. 17.30 – Pokaz i warsztaty Qigong prowadzone przez Tadeusza Jaśkowiaka

10 września – Pokaz i warsztaty sztuki tatuażu prowadzone przez Tusz za rogiem

 

 

Artyści Festiwalu Sztuki 3M. CIAŁO i ich prace
Wymienieni artyści reprezentują różne kierunki w sztuce współczesnej:
Anna Drońska – Cykl „Melancholie…” (instalacje przestrzenne)
Anna Edyta Przybysz – cykl fotograficzny
Marcin Mikołajczyk – Cykl fizelin „Przenikania”, Cykl całunów „Szeptem” (malarstwo)
Wacława Wantuch – cykl fotograficzny
Jarosław Bauć – „Przestrzeń malarstwa” (malarstwo)
Katarzyna Kozyra – „Olimpia” (instalacja wideo)
Artur Żmijewski – „Lekcja Śpiewu II” (instalacja wideo)

 

09-08-2013
10-08-2013

Festiwal Sztuki 3m. - materiał, medium, metafora

Ciało

09-08-2013
10-08-2013

Festiwal Sztuki 3m. - materiał, medium, metafora

Ciało

code: estinet.pl