• O wystawie
  • Galeria
  • Wernisaż
09-04-2013
08-05-2013

Katarzyna Karpowicz

Człowiek i Zwierzę

Człowiek i Zwierzę to temat wystawy prezentowanej w kwietniu w Galerii Elektor. Autorką prac jest Katarzyna Karpowicz, młoda artystka, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wysoko notowana w rankingu artystów 2012 roku.

Malarstwo Katarzyny przyciąga zadziwiającą dwoistością. Z jednej strony obrazy malowane są
z pewną dziecinna ufnością i radością tworzenia a z drugiej przygniata mroczność tematu, lęk
i strach pojawiający się na obrazach. Niewątpliwie Katarzyna odziedziczyła po rodzicach artystach malarzach, wielki talent i wrażliwość. Silne więzi jakie łączyły ją z nieżyjącym już ojcem- Sławomirem Karpowiczem, jego twórczość mają ogromne znaczenie dla artystki, o czym sama wspomina w przygotowanym do wystawy tekście:
„Ojciec mój nie pisał dziennika ani pamiętników. Rzeczy wymagające przypomnienia wpisywał do podręcznego kalendarza. Wymiary blejtramów, telefony do stolarza, znajomych, daty uczelnianych spotkań, terminy ważne dla studentów – to wszystko notował w swoich kalendarzach, mocnym charakterem pisma, Sławomir Karpowicz, malarz ze Szczebrzeszyna, profesor krakowskiej ASP.

W ostatnim z nich, tym z roku 2001, notatek jest niewiele, dużo mniej. Choroba pokrzyżowała mu plany, pomimo to nie poddawał się. Na grudzień wpisał wystawę o tytule „Człowiek i Zwierzę”, choć już dużo wcześniej żył wyłącznie czasem teraźniejszym, walką o zdrowie i marzeniem o rekonwalescencji w rodzinnym Szczebrzeszynie. Zmarł w listopadzie.  „Człowiek i Zwierzę”. Ta szybka notatka z ostatniego kalendarza wydała mi się słowami Ojca skierowanymi do mnie. Zwierzęta i ludzie to motyw obecny w moich obrazach, od zawsze ta relacja była dla mnie bardzo inspirująca. Nigdy jednak ten prosty tytuł nie przyszedł mi do głowy, choć to przecież w tak oczywisty sposób pasuje do wielu moich prac.
(…)Prace które pokazuję w warszawskiej Galerii Elektor są moją opowieścią na ten temat. Ich interpretację w pełni oddaję odbiorcom. Jestem pewna, że każdy z nich zobaczy w obrazach coś innego, bliskiego sobie, zrodzonego z najgłębszych emocji. Instynkt, odrzucający intelektualne konteksty jest dla mnie bardzo ważny, zarówno w procesie twórczym, jak i w odbiorze sztuki. Wystawą „Człowiek i zwierzę” zachęcam, aby ten instynkt uwolnić. Nie bójmy się mu zaufać.”

Kasia Karpowicz

09-04-2013
08-05-2013

Katarzyna Karpowicz

Człowiek i Zwierzę

09-04-2013
08-05-2013

Katarzyna Karpowicz

Człowiek i Zwierzę

code: estinet.pl