Maciej Czyżewski

Urodził się dnia 6 czerwca 1985 w Zambrowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 200 roku, zaczął naukę w Liceum Plastycznym w Łomży. W latach 2005-2010 był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa. Głównego przedmiotu uczył się w pracowni profesora Krzysztofa Wachowiaka, rysunku w pracowni profesora Czesława Radzkiego, jako przedmiot aneksowy wybrał Pracownię Technologii i Technik Malarstwa Ściennego prowadzoną przez profesora Edwarda Tarkowskiego. Podczas studiów, od trzeciego roku, otrzymywał wyróżnienia z malarstwa na wystawach końcowo rocznych. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim obronił w 2010 roku. Obrazy dyplomowe zostały zakwalifikowane do wystawy Coming Out 2010, która odbyła się na Lotnisku Chopina. Został także finalistą konkursu SIEMENS. Od 2010 roku pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa, w katedrze dla I-go roku, w pracowniach prowadzonych przez: malarstwo – dr hab. Artur Winiarski, rysunek – dr hab. Joanna Gołaszewska.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Wybrane wystawy indywidualne:
– Wystawa obrazów w siedzibie firmy SIEMENS, Warszawa 2011
– Maciej Czyżewski, Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży

Wybrane wystawy zbiorowe:
– Wystawa finalistów konkursu SIEMENS 2010, Salon Akademii ASP, Warszawa 2010
– Coming Out, Najlepsze Dyplomy 2010, Lotnisko Chopina, Warszawa 2010/2011
– „Siedem”, Maciej Czyżewski, Zbigniew Sikora, Warszawa 2011
– „71369”, Wystawa w Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2011
– „Inspirowane Miłoszem”, Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”, Wilno 2011.
– „Kontratak”, Apteka Sztuki, Warszawa 2012.”

code: estinet.pl