• O wystawie
  • Galeria
  • Wernisaż

pauza

Mazowiecki Instytut Kultury

Adres do korespondencji i tymczasowa siedziba
(od 5 czerwca 2017 r. w związku z rozbudową budynku)

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

pauza

w przygotowaniu

pauza

code: estinet.pl