Sebastian Skoczylas

Data urodzenia:  8 grudnia 1979
Miejsce urodzenia:   Lublin

► EDUKACJA
· 1999 – 2004
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
, wydział malarstwa,
w pracowniach prof. Piotra Błażejewskiego i Grzegorza Zyndwalewicza.
· 1995 – 1999
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie
, kierunek wystawiennictwo

► WYSTAWY
 wystawy indywidualne:
· Centrum Olimpijskie, Warszawa / malarstwo / 2005
· BWA „Awangarda” we Wrocławiu / malarstwo / wystawa dyplomowa / 2004
· Teatr Stary w Lublinie / fotografia /2001· Trybunał Koronny w Lublinie / rysunek /1999
wystawy zbiorowe:
· Muzeum Narodowe w Warszawie/wystawa pokonkursowa / konkurs Fundacji im. Franciszki Eibish / 2004
· Filharmonia Wrocławska/wystawa malarstwa pracowni prof. Piotra Błażejewskiego / 2003
· ASP Wrocław / wystawy pracowni prof. Piotra Błażejewskiego: 2001 i 2002
· ASP Wrocław / wystawa pracowni prof. Grzegorza Zyndwalewicza: 2000
· Plsp Lublin / wyst. poplenerowe Kazimierz dolny : 1996 i 1997

 

code: estinet.pl