• O wystawie
  • Galeria
  • Wernisaż
01-07-2013
31-07-2013

Aleksandra Toborowicz

Zapis spontaniczności. Malarstwo Aleksandry Toborowicz

Obrazy malowane na papierowych kartonach przez Aleksandrę Toborowicz są specyficznym zapisem jej spontanicznej postawy wobec rzeczywistości. Z pozoru spokojna na co dzień artystka ujawnia wybujały temperament w twórczym działaniu. Miałem możliwość obserwowania i uczestniczenia w procesie rozwoju artystycznej osobowości Aleksandry Toborowicz z racji prowadzonych zajęć w Pracowni Malarstwa II, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie Aleksandra kiedyś studiowała. Ten rozciągający się w dość długim czasie kontakt pozwala mi dziś spojrzeć na dokonania młodej artystki znacznie głębiej, a jednocześnie z dystansem porównania i cennymi odniesieniami do tej akademickiej znajomości spraw. Jako projektantka, Aleksandra Toborowicz zachowuje się racjonalnie i metodologicznie. Projektowanie graficzne bowiem to dyscyplina o dużej odpowiedzialności intelektualnej i konstrukcyjnej, z racji choćby stosowanego w praktyce informacyjnego przekazu. Jako artystka uprawiająca malarstwo, Aleksandra Toborowicz jest spontaniczna do granic możliwości… Jej grubo rysowane i malowane, papierowe płaszczyzny charakteryzują się śmiałością i wyrazistością nie uznającą cenzury, która wpływałaby na osłabiający dopływ zracjonalizowanej statyki. Tak powstaje plastyczny znak tożsamości, a właściwie spontaniczny ślad energii istnienia… Gdzieś, pomiędzy impulsywnym ideogramem a zapisem umykającym jakiejkolwiek kontroli, rozpościera się przestrzeń, w której twórczo można się zatracić, ale i najintensywniej odczuć witalność oraz żarliwość pulsującego w nas życia… Aleksandra Toborowicz, malując swoje liryczne i skrajnie ekspresyjne kompozycje, być może nawiązuje do automatycznego zapisu stosowanego przez surrealistycznych pisarzy. Może prowokuje przy tym przebudzenie się podświadomości..? Jednakże, ta gwałtowna ingerencja w białą płaszczyznę papieru i muzyczne efekty odbioru brutalnej linii czy narowistej i nieokiełznanej plamy barwnej – to niezwykle oryginalna specjalność stylistyczna artystki, dla której instynkt oraz naturalna emocjonalność są istotnymi impulsami do kreowania malarskich kompozycji…

Prof. Stanisław Tabis
Rektor ASP im. Jana Matejki w Krakowie

01-07-2013
31-07-2013

Aleksandra Toborowicz

Zapis spontaniczności. Malarstwo Aleksandry Toborowicz

01-07-2013
31-07-2013

Aleksandra Toborowicz

Zapis spontaniczności. Malarstwo Aleksandry Toborowicz

code: estinet.pl