• O wystawie
  • Galeria
  • Wernisaż
22-01-2013
03-03-2013

Maciej Czyżewski

Malarstwo Macieja Czyżewskiego

Rok 2013 rozpoczynamy wystawą malarstwa prężnie działającego młodego artysty Macieja Czyżewskiego.
Urodził się dnia 6 czerwca 1985 w Zambrowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 200 roku, zaczął naukę w Liceum Plastycznym w Łomży. W latach 2005-2010 był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa. Głównego przedmiotu uczył się w pracowni profesora Krzysztofa Wachowiaka, rysunku w pracowni profesora Czesława Radzkiego, jako przedmiot aneksowy wybrał Pracownię Technologii i Technik Malarstwa Ściennego prowadzoną przez profesora Edwarda Tarkowskiego. Podczas studiów, od trzeciego roku, otrzymywał wyróżnienia z malarstwa na wystawach końcowo rocznych. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim obronił w 2010 roku. Obrazy dyplomowe zostały zakwalifikowane do wystawy Coming Out 2010, która odbyła się na Lotnisku Chopina. Został także finalistą konkursu SIEMENS. Od 2010 roku pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa, w katedrze dla I-go roku, w pracowniach prowadzonych przez: malarstwo – dr hab. Artur Winiarski, rysunek – dr hab. Joanna Gołaszewska.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

W malarstwie najważniejszych jest dla mnie kilka aspektów. Pierwszy: prawdy, polegający na autentycznym i dogłębnym „przeżyciu” natury, która stanowi niewyczerpane źródło inspiracji. Drugi: tajemnicy i nastroju, czy jakiegoś niedopowiedzenia, który staram się zrealizować za pomocą precyzyjnie określonych form i kształtów. Trzecim aspektem są problemy o charakterze czysto plastycznym, które próbuję sobie postawić za każdym razem, gdy staję przed białym blejtramem. Są to: kolor, wewnętrzne światło obrazu, materia, rytm, przestrzeń, itd. Zawsze istotną towarzyszącą mi wartością była tradycja oparta na kulturze malarskiej, tworzonej przez różnych Mistrzów na przestrzeni epok, którzy stanowią dla mnie niedoścignione wzory wybitnych malarzy, a zarazem wielkich indywidualności. Maciej Czyżewski

22-01-2013
03-03-2013

Maciej Czyżewski

Malarstwo Macieja Czyżewskiego

22-01-2013
03-03-2013

Maciej Czyżewski

Malarstwo Macieja Czyżewskiego

code: estinet.pl