Przemiany

Wystawa PRZEMIANY opowiada o momentach transformacji i drodze która do nich prowadzi. Wychodząc od refleksji nad indywidualnością Wiorika Zagórowska śledzi proces poszukiwania i wydobywania na powierzchnię głęboko ukrytych aspektów osobowości. Dlaczego jestem tym, kim jestem? Jaką twarz pokazuję światu i dlaczego to robię? Jakie nieznane siły i możliwości drzemią we wnętrzu człowieka, pod powierzchnią codziennych zachowań i – wydawałoby się – ustalonego i niezmiennego „ja“? Odkrycie i zintegrowanie tych ukrytych mocy prowadzi do samopoznania, poszerzenia pola świadomości i nowych możliwości twórczej ekspresji.

Aby dotrzeć do tych wewnętrznych zasobów Wiorika Zagórowska posługuje się metodami zaczerpniętymi z psychologii oraz pracy z procesem (POP). Łączy malarstwo, elementy rzeźby, instalację video i pracę grupową aby zobrazować proces przemiany. A ponieważ skupia się na obudzeniu i dokumentowaniu pozytywnych sił drzemiących w człowieku – praca przez nią wykonana staje się celebracją życia i możliwości jakie ono daje.

Człowiek przychodząc na świat zostaje przypisany do określonego miejsca i czasu. Na jego „twardym dysku“ zapisana jest pamięć pokoleń i nieświadomość zbiorowa. Dziedziczy określony genotyp, a warunki rodzinne, społeczne i kulturowe określają go i do pewnego stopnia determinują. Dzięki otwarciu się na transformacyjną moc doświadczenia każdy może jednak doznać procesu przemiany. Są to momenty przejścia – wydarzenia dzięki którym człowiek ma szansę wyjść poza swoje uwarunkowania i zajrzeć w głąb istoty rzeczy. Dociera wtedy do czystej substancji pierwotnej, wokół której osnute jest życie każdego z nas. Wiorika Zagórowska

 

code: estinet.pl